Cartref > Newyddion > Cynnwys
Dos Mathemateg Artemia
- Feb 11, 2018 -

Mae dau fath o Artemia, un yn Parthenogenesis Artemia, un yn Artemia amffipathig. Yn gyffredinol, credir bod Artemia Parthenogenetic a Amphibious Artemia, hyd yn oed pan fydd yn byw yn yr un ardal, hefyd yn cael ynysu atgenhedlu, sef y gwahaniaeth rhwng rhywogaethau.

Creu artemia atgenhedlu oviparous ac oviparous o ddwy ffordd. Mae Oviparous yn cyfeirio at y genhedlaeth ar ffurf wyau a gynhyrchir gan y fam, sy'n golygu bod y plant o gorff y fam wedi gorchuddio wrth gynhyrchu nauplii. Gall y system atgenhedlu Artemia fenyw ffurfio dau fath o wyau - wyau gaeaf ac wyau haf. Yn gyffredinol, credir pan fydd yr amodau amgylcheddol yn dda, cynhyrchir wyau'r haf, a chynhyrchir wyau'r gaeaf pan fo'r amodau'n wael. Wyau gaeaf (a elwir hefyd yn wyau gorffwys, wyau gwydn), sef y saeth a ddefnyddiwyd gennym mewn wyau dyframaeth.