Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Beth yw artemia perdys corgimwch?
- Aug 18, 2018 -

Dosberthir perdys artemia corgimwch, adwaenir hefyd fel corgimwch tylwyth teg perdys, eang mewn caeau tir halen neu halen llynnoedd, gyda gwerth maethol uchel. Ystum prydferth a lliwiau meddal.Mae y gaeaf wyau o'r perdys yn rhai arbennig iawn segur, y gellir eu sychu a'u tun, gwerthu ar silffoedd ar ffurf nwyddau, a gall fod yn deor yn hawdd fel bwyd fyw o safon uchel. Defnyddir y perdys eang ym maes dyframaethu.

Corgimychiaid, mae llawer o fanteision, megis hawdd casglu wyau hirdymor yn symiau mawr a oes silff hir; hawdd deori wyau hirdymor i nauplius larfae mewn tua un diwrnod; byw llai dirywiad yn ansawdd y dŵr ar gyfer abwyd; nofio araf; faint cymedrol; cyfoethog yn brotein ac asidau brasterog. Felly, mae'n fwyd da ar gyfer pysgod, perdys a eginblanhigion eraill.

blob.png

Math o cramenogion y gall byw mewn dŵr hallt. Aelod o'r dosbarth ffylwm arthropod chimychiaid. Dosbarthu'n eang yn heli llynnoedd a phyllau dŵr halen ledled y byd. Mae'n iawn halwynog organeb nodweddiadol. Mae'r corff yn main, fel arfer 1.2 i 1.5cm. Mae pâr o lygaid stelcio a llygaid sengl gan y pennaeth. Antena fach filamentous. Antenau mawr y merched yn protuberances bach, a dod o antenau dyn trapiau gydag atodiadau fflat mawr ar y diwedd. Y fraich neu goes thorasig yn barau 11, gyda phlatiau eang, nofio coesau ac anadlyddion. Mae yr abdomen yn cynnwys adrannau 8, gyda dwy gynffon fflat ffyrc ac bristles ar ben. Amrywio maint y fforc a nifer y gwrych â halen yn y dŵr. Mae iachau'r segmentau ddwy gyntaf yr abdomen. Menywod, mae arwyneb floneg yn ffurfio öosystau, a'r dynion, dynion mewn parau. Atgynhyrchu parthenogenetic yn Artemia salina yn nhymor y gwanwyn a'r haf. Mae atgenhedlu rhywiol yn digwydd pan fydd amodau hinsoddol yn newid. Y gaeafCorgimychiaid artemia perdysMae cragen trwchus iawn ac yn gallu gwrthsefyll amodau amgylcheddol llym yn slwtsh gwaelod. Pan fydd y cyflwr yn addas, deor y larfae unwaith eto. Artemia yn tyfu'n gyflym, gyda Cylch atgenhedlu byr a hyblygrwydd cryf. Larfae ac oedolion yn abwyd ffres ardderchog ar gyfer anifeiliaid dyframaeth môr a dŵr croyw. Artemia gall hidlo algâu a gronynnau solet ataliedig yn maes halen, egluro ansawdd dŵr a gwella ansawdd y cynhyrchu halen. Gyda datblygiad dyframaethu, mae gwerth economaidd o Artemia yn bwysicach.