Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Mae Sheng Ying yn eich dysgu sut i dynnu wyau.
- Sep 27, 2018 -

1. Gellir cadw'r wyau am gyfnod hir o dan gyflwr sych. Pan fyddant yn cael eu rhoi i mewn i ddŵr â halwynedd o 20-30 a thymheredd o 25-27 gradd Celsius, ac yn bodloni'r ocsigen toddedig o Boxem Artemia O wyau deor, mae'r larfa'n cael eu hatgyfeirio ar ôl 24-48 awr.

2. Wrth ddeu wyau mwydod oedolion, gall yr amhureddau a'r gwaddodion ar yr wyau gael eu golchi â glyserin halen er mwyn cael yr wyau glân fel y bo'r angen; gall yr wyau gael eu rhewi yn gyntaf, yn raddol o - 3 C i - 15 C, wedi'u rheweiddio am 1-3 mis ac wedyn eu hatenio, a gall y gyfradd deor fod yn 60-90%.

3. Rhowch wyau'r gaeaf (neu ar ôl diheintio a chreu) i mewn i ddŵr y môr yn uniongyrchol. Cedwir tymheredd y dŵr yn 28-29 C. Ar ôl 24-30 awr o ofalu'n uniongyrchol, gallant ddatblygu i nauplii.

Pâr o: na

Nesaf: Effaith y pryfed prysur