Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Manteision Artemia
- Feb 11, 2018 -

Mae Artemia yn halen sbectrwm eang o sbectrwm eang. Mae rhywogaeth Guangyu, yn enwedig mewn dosbarthiad halen llyn halen, gyda thwf atgenhedlu, addasu, gall wyau fod yn ddiogel hirdymor ac yn y blaen. Nid yn unig ar gyfer pysgod, crustaceans trwy bridio i ddarparu bwydydd ffres o safon uchel; ond hefyd i wella'r amgylchedd dŵr, mae enw da "scavenger" pwll dyframaethu. Mae ganddo werth maeth uchel, mae cynnwys protein o fwy na 80%, yn cynnwys amrywiaeth o hormonau, yn ffafriol i bridio rhywogaethau pysgod, tyfu berdys, datblygu a gwella ymwrthedd afiechydon. Cyfleustra adeiladu pyllau bridio Artemia, buddsoddi yn y dalaith, twf cylch cyflym, byr iawn, bwyd syml, heb offer cymhleth fel dŵr.